MicroRNA Deregulations in Head and Neck Squamous Cell Carcinomas
Dan Chen, Robert J. Cabay, Yi Jin, Anxun Wang, Yang Lu, Muzaffar Shah-Khan, Xiaofeng Zhou
J Oral Maxillofac Res 2013 (Jan-Mar);4(1):e2
doi:10.5037/jomr.2013.4102

Keywords: squamous cell carcinoma of the head and neck; microRNA; carcinogenesis tests.