Acquired Compound Melanocytic Nevus on the Palate of a Child: Report of a Case
Styliani Tziveleka, Maria Georgaki, Efstathios Pettas, Vasiliki Savva, Erofili Papadopoulou, Patroklos Katafygiotis, Emmanouil Vardas, Evangelia Piperi, Nikolaos G. Nikitakis
J Oral Maxillofac Res 2022;13(1):e5
doi:10.5037/jomr.2022.13105

Keywords: benign neoplasms; child; hard palate; melanin; melanocytic nevus; oral pathology.