Advances in the Aetiophatogenesis of Sjögren’s Syndrome: a Literature Review
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e2
doi:10.5037/jomr.2012.3102

Keywords: oral pathology; Sjogren's syndrome; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; aethiology.

Diagnostic Approaches to Sjögren’s Syndrome: a Literature Review and Own Clinical Experience
Pedro de Sousa Gomes, Gintaras Juodzbalys, Maria Helena Fernandes, Zygimantas Guobis
J Oral Maxillofac Res 2012 (Jan-Mar);3(1):e3
doi:10.5037/jomr.2012.3103

Keywords: Sjogren's syndrome; oral pathology; salivary glands; xerostomia; xerophthalmia; minor salivary glands; diagnosis.

Myoepithelioma of the Soft Palate: a Case Report Giving Special Attention to the Differential Diagnosis
Felipe Fornias Sperandio, Fernanda Salgueiredo Giudice, Décio dos Santos Pinto-Junior, Suzana Cantanhede Orsini Machado de Sousa
J Oral Maxillofac Res 2011 (Jan-Mar);2(1):e4
doi:10.5037/jomr.2011.2104

Keywords: myoepithelioma; soft tissue neoplasms; differential diagnosis; palate; minor salivary glands; salivary gland diseases.

MALT Lymphoma of Minor Salivary Glands in a Sjögren’s Syndrome Patient: a Case Report and Review of Literature
Savvas Titsinides, Nikolaos Nikitakis, Evangelia Piperi, Alexandra Sklavounou
J Oral Maxillofac Res 2017;8(1):e5
doi:10.5037/jomr.2017.8105

Keywords: MALT lymphoma; minor salivary glands; Sjögren’s syndrome.

Aplasia of the Major and Minor Salivary Glands: Report of a Rare Case
Erofili Papadopoulou, Evangelia Piperi, Maria Georgaki, Emmanouil Vardas, Nikolaos G. Nikitakis
J Oral Maxillofac Res 2022;13(4):e5
doi:10.5037/jomr.2022.13405

Keywords: aplasia; salivary glands; xerostomia.